Europska građanska inicijativa

Od 2012. godine, građani EU-a imali su pravo izravno se obratiti Europskoj komisiji s Europskom građanskom inicijativom kako bi predložili konkretnu izmjenu zakona.

Da bi se to postiglo, prvo mora biti uspostavljen građanski odbor koji će se sastojati od najmanje sedam članova * iz najmanje sedam različitih EU zemalja. Nakon uspješne procjene inicijative Europske komisije, Građanski odbor ima godinu dana za prikupljanje potpisa.

Ukupno mora biti prikupljeno najmanje milijun potpisa, a minimalni broj potpisa mora biti postignut u najmanje četvrtini država EU-a, trenutno u sedam država EU-a [1]. Traženi minimalni broj je oko 750 puta veći od broja članova Europskog parlamenta ove zemlje – u Njemačkoj je, primjerice, potrebno 72.000 potpisa.

Minimalan broj potpisa potrebnih za svaku državu članicu EU-a nalazi se u Službenom registru Europske komisije [2]. Može se potpisati bilo pismeno ili putem interneta.

Ako u roku stigne potrebni broj potpisa, Europska komisija dužna je reagirati, a Građanski odbor može predstaviti svoju inicijativu na javnoj raspravi u Europskom parlamentu. U roku od tri mjeseca Europska komisija će odgovoriti na to kako planira postupiti. U najboljem slučaju to će dovesti do usvajanja prijedloga i izmjena zakona. Međutim, Europska komisija također može odbiti građansku inicijativu i navesti razloge za to.

Europsku građansku inicijativu vidimo kao šansu da se angažira na proširivanju Uredba peraja u prirodnoj vezi u Europskoj uniji. Stoga nam treba što više pristaša u cijeloj EU.

* Minimalna dob za glasanje (obično 18 godina, Austrija i Malta 16 godina, Grčka 17 godina) mora biti dosegnuta i ne smijete biti član Europske komisije. Upis u birački spisak nije potreban.

[1] Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative, 2011
[2] Official Register of the European Commission on the European Citizens’ Initiative, https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories, 2019

Inicijatori Građanske inicijative EU

Predstavnik:

član:

Nils Kluger
Germany
Nationality: German

Substitute:

Alexander Hendrik Cornelissen
Netherlands
Nationality: Dutch

Luis Miguel Fonseca Alves
Portugal

Katrien Vandevelde
Belgium

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell
Sweden

Fernando Frias Reis
Spain

Frédéric Xavier Le Manach
France

Julian Engel
United Kingdom

Ioannis Giovos
Greece

Veerle Gishlain Roelandt
Italy

Chrysoula Gkoumpili
Greece

Sabine Reinstaller
Austria

Fabienne Rossier
France

Alexandar Dourtchev
Romania

Andrew Mark Griffiths
United Kingdom