Europejska inicjatywa obywatelska

Od 2012 r. obywatele UE mają prawo zwrócić się bezpośrednio do Komisji Europejskiej w celu zaproponowania konkretnej zmiany legislacyjnej.

W tym celu należy najpierw utworzyć komitet obywatelski, składający się z co najmniej siedmiu członków* z co najmniej siedmiu różnych państw UE. Po pomyślnej ocenie inicjatywy przez Komisję Europejską Komitet Obywatelski ma jeden rok na zebranie podpisów.

W sumie należy zebrać co najmniej milion podpisów, a minimalna liczba podpisów musi zostać osiągnięta w co najmniej jednej czwartej państw UE czyli obecnie w siedmiu państwach UE[1]. Wymagana minimalna liczba to około 750 razy więcej niż liczba członków Parlamentu Europejskiego tego kraju – w Niemczech np. 72 000 podpisów.

Minimalna liczba podpisów wymagana dla każdego państwa członkowskiego UE znajduje się w rejestrze urzędowym Komisji Europejskiej[2]. Może on zostać podpisany na piśmie lub online.

Jeżeli wymagana liczba podpisów zostanie osiągnięta w tym terminie, Komisja Europejska jest zobowiązana do zareagowania, a Komitet Obywatelski może przedstawić swoją inicjatywę podczas publicznego posiedzenia w Parlamencie Europejskim. W ciągu trzech miesięcy Komisja Europejska udzieli odpowiedzi na temat sposobu w jaki planują postępować. W najlepszym przypadku doprowadzi to do przyjęcia wniosku i zmiany legislacyjnej. Komisja Europejska może jednak również odrzucić inicjatywę obywatelską i podać jej uzasadnienie.

Postrzegamy europejską inicjatywę obywatelską jako szansę na rozszerzenie rozporządzenia „Fins Naturally Attached” w Unii Europejskiej. Dlatego też potrzebujemy jak największej liczby zwolenników w całej UE.

*Minimalny wiek uprawniający do głosowania (zazwyczaj 18 lat, Austria i Malta 16 lat, Grecja 17 lat) musi być osiągnięty. Dodatkowo nie możesz być członkiem Komisji Europejskiej. Wpis na listę wyborczą nie jest wymagany.

[1] Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative, 2011
[2] Official Register of the European Commission on the European Citizens’ Initiative, https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories, 2019

Inicjatorzy inicjatywy obywatelskiej UE

Przedstawiciel:

Członek:

Nils Kluger
Germany
Nationality: German

Substitute:

Alexander Hendrik Cornelissen
Netherlands
Nationality: Dutch

Luis Miguel Fonseca Alves
Portugal

Katrien Vandevelde
Belgium

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell
Sweden

Fernando Frias Reis
Spain

Frédéric Xavier Le Manach
France

Julian Engel
United Kingdom

Ioannis Giovos
Greece

Veerle Gishlain Roelandt
Italy

Chrysoula Gkoumpili
Greece

Sabine Reinstaller
Austria

Fabienne Rossier
France

Alexandar Dourtchev
Romania

Andrew Mark Griffiths
United Kingdom